روابط ,کردیم ,سفید صفحه ,کتاب سفید

کتاب سفید صفحه 191


ما در توجیه کردن و دلیل آوردن بسیار متبحر و کارکشته هستیم. در گذشته ما خودارضایی را امتحان کرده ایم، همچنین روابط به ظاهر معنی دار و یا روابط عاطفی را در جایی که فکر می کردیم طرف مقابل برای ما خیلی اهمیت دارد، امتحان کردیم. همچنین ممکن است برخی از ما فقط به روابط جنسی متعدد و یا رابطه جنسی با افراد ناشناس وابسته بودیم، با این تصور که در این گونه روابط صرفا جنسی «کسی آسیب نخواهد دید». اما در دراز مدت این نوع تجربیات برای ما کاری از پیش نبرد. زیرا هیچ گونه بهبود وضعیتی در زندگی خود مشاهده نمی کردیم. در اینجا پاکی است که به ما کمک می کند.


اما چگونه می توانیم خود را پاک تصور کنیم، اگر هنوز وابسته و درگیر همان روابط و مسائلی هستیم که به آن ها به طرز معتادگونه ای چسبیده ایم؟ بیشتر ما متوجه شدیم بدون هیچ تردیدی باید کاری را که انجام می دادیم، متوقف کنیم.

منبع اصلی مطلب : بهبودی ادامه دارد ...
برچسب ها : روابط ,کردیم ,سفید صفحه ,کتاب سفید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کتاب سفید صفحه 191