احساس تنفر

بسیاری از ما چنان در احساس تنفر از خودمان غرق بودیم که نمی توانستیم چیز با ارزشی را در خودمان ببینیم. این نگرش منفی، مانع رشد ما و خطری برای پاکی مان بود. احساس ترس می کردیم که اگر نواقصی را که با آن ها مانوس بودیم را از دست بدهیم، چیز دیگری برایمان نخواهد ماند.


تجربه انجام ترازنامه نشان داد که ترس ها و نگرش های منفی ما مخفی مانده بودند. از اینجا ما کشف کردیم که صداقت با خود، بهتر از زندگی بر پایه دروغ است.قدم در عمل، قدم چهارم، صفحه 71

منبع اصلی مطلب : بهبودی ادامه دارد ...
برچسب ها : احساس تنفر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : احساس تنفر نسبت به خود