کتاب سفید، صفحه 146


«عشق» یکى از کلماتى است که در زمان هاى مختلف بیشترین سوء استفاده از آن صورت گرفته است. به همین علت ما درباره «عشق ورزیدن» صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد « بر اساس عشق عمل کردن » صحبت می کنیم. درست مثل ایمان، عشقى که ما کشف کردیم، نوعى احساس نیست؛ بلکه طرز فکرى است که خود را در عمل نشان می دهد و در رفتار دیده می شود.

منبع اصلی مطلب : بهبودی ادامه دارد ...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عشق